CYNGHERDDAU


Gwe 6 Medi, 7:30pm
Bydd Jess Gilliam, un o gerddorion ifanc mwyaf cyffrous y Deyrnas Unedig, yn agor yr ŵyl â datganiad fydd yn eich syfrdanu...

Sad 7 Medi, 7:30pm
Bydd y pianydd gwych o Gymru, sy’n Artist Cyswllt i Ŵyl y Bont-faen yn dathlu 10fed pen-blwydd yr ŵyl â datganiad...

Sul 8 Medi, 7:30pm
Mewn ymateb i alw mawr, bydd Remi Harris yn dychwelyd i’r ŵyl gyda’i gyfuniad eclectig o swing, jazz a blues y sipsiwn...

Maw 10 Medi, 7:30pm
Rydym ni’n falch o gyflwyno dau o gantorion ifanc disgleiriaf Cymru, Angharad Lyddon a Trystan Llŷr Griffiths...

Iau 12 Medi, 7:30pm
Bydd un o driawdau piano mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig yn perfformio gwaith Haydn, Schubert a Schumann...

Gwe 13 Medi, 7:30pm
Noson o gerddoriaeth werin draddodiadol a blas y sipsiwn o wledydd y Balcan a Rwsia...

Sul 15 Medi, 7:30pm
Daw Maya Youssef, a aned yn Namascus, ac sy’n cael ei hystyried yn “frenhines y qanun”, â’i cherddoriaeth sy’n cadarnhau bywyd a’i neges rymus o obaith i’r Bont-faen...

Mer 18 Medi, 7:30pm
Bydd yr ensemble lleisiol arobryn, Tenebrae, yn ymweld â’r Bont-faen gyda rhaglen gonsort newydd gyffrous...

Iau 19 Medi, 7:30pm
Cerddorion Wythnos Cerddoriaeth Siambr 2019 yn archwilio athrylith tri chyfansoddwr o Awstria...

Gwe 20 Medi, 7:30pm
Bydd cerddorion yr Wythnos Cerddoriaeth Siambr yn nodi dauganmlwyddiant Clara Schumann trwy berfformio’i thriawd piano a gweithiau gan R. Schumann a Brahms...

Sad 21 Medi, 11:00am
Cyngerdd i blant tair oed a throsodd a’u teuluoedd, yng ngofal y dawnus Children’s Musical Adventures...

Sad 21 Medi, 7:30pm
Byddwn ni’n cloi gŵyl 2019 â thipyn o steil gyda Seithawd Jazz Julian Bliss a’u teyrnged i Benny Goodman...