CATRIN FINCH & SECKOU KEITA

Nos Sul 3 Hydref 2021 - Cyngerdd 1 am 5pm a Cyngerdd 2 am 7:30pm
Oedolion £15/Plant a Myfyrwyr £1
Eglwys y Groes Sanctaidd

Noddir y cyngerdd hwn gan Trosiadau Twt

Catrin Finch – harp
Seckou Keita – kora 

Gan ddrachtio'n ddwfn o'u gwahanol draddodiadau eu hunain a'u trawsffurfio â synergedd rhyfeddol, bydd Catrin Finch o Gymru, sy'n chwarae'r delyn yn firtwosig, a'r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita, yn perfformio gweithiau o'u dau albwm, a gafodd eu canmol gan y beirniaid.

Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 5 WEDI’U GWERTHU
Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 7.30 WEDI’U GWERTHU

Nodyn: Eleni, i sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus, bydd holl gyngherddau'r Ŵyl yn cael eu cynnal gan gadw pellter cymdeithasol. I wneud hynny'n bosibl, bydd pob un o'r cyngherddau yn rhyw 1 awr o hyd, heb egwyl, a bydd pob perfformiad yn digwydd ddwywaith (gyda'r un rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y ddau gyngerdd).

Oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, ni allen gynnig swyddfa docynnau wyneb yn wyneb eleni. Oherwydd na fydd lle i gynifer yn y gynudlleidfa, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.