Triawd Clare Teal

Nos Sadwrn 16 Hydref 2021 - Cyngerdd 1 am 5pm a Cyngerdd 2 am 7:30pm
Oedolion £15/Plant a Myfyrwyr £1
Theatr Ysgol Gyfun y Bont-faen

Noddir y cyngerdd hwn gan IQE

Clare Teal – llais
Jason Rebello – piano
Simon Little – bas 
Ben Reynolds – drymiau

They Say it’s Swing

Daw'r Ŵyl i ben yng nghwmni un o gantorion a darlledwyr jazz enwocaf ac anwylaf y Deyrnas Unedig, Clare Teal. Bydd Clare yn ymddangos yn y Bont-faen gyda'i thriawd, ac yn cyflwyno rhaglen amrywiol o ffefrynnau o Lyfrau Caneuon Enwog America a Phrydain.

‘Mae hi’n creu cynnwrf ym myd jazz’ Mail on Sunday

Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 5 WEDI’U GWERTHU
Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 7.30 WEDI’U GWERTHU

Nodyn: Eleni, i sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus, bydd holl gyngherddau'r Ŵyl yn cael eu cynnal gan gadw pellter cymdeithasol. I wneud hynny'n bosibl, bydd pob un o'r cyngherddau yn rhyw 1 awr o hyd, heb egwyl, a bydd pob perfformiad yn digwydd ddwywaith (gyda'r un rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y ddau gyngerdd).

Oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, ni allen gynnig swyddfa docynnau wyneb yn wyneb eleni. Oherwydd na fydd lle i gynifer yn y gynudlleidfa, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.