CYNGERDD TEULU

Bore Sadwrn 16 Hydref - 11am
Oedolion £10/Mynediad am ddim i blant a fyfyrwyr
Theatr Ysgol Gyfun y Bont-faen

Taith i'r Gofod

Bydd Gwyl Gerdd y Bont-faen yn cydweithio â Children's Musical Adventures unwaith yn rhagor i gyflwyno strafagansa gerddorol ryngweithiol. Y tro hwn bydd plant rhwng 3 a 12 oed a'u teuluoedd yn cael eu tywys i bellafoedd y gofod, gan ddarganfod cerddoriaeth o waith enwog Y Planedau yn ogystal â bydoedd cerddorol eraill a tu hwnt i'r ddaer. Gallwch ddisgwyl creaduriaid arallfydol a llongau gofod, yn ogystal â detholiad aruthrol o offerynnau cerdd!

“Mae Children’s Musical Adventures yn dod â phlant a’u teuluoedd i gysylltiad â cherddorion proffesiynol a gweithdai a pherfformiadau o’r safon uchaf [...]. Rhaid i mi roi’r ganmoliaeth uchaf i’r unigolion sy’n rhan o’r cwmni a’r gwaith maen nhw’n ei wneud.” Nicola Benedetti CBE, Fiolinydd

Mae'r holl docynnau WEDI'U GWERTHU

Nodyn: Eleni, i sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus, bydd holl gyngherddau'r Ŵyl yn cael eu cynnal gan gadw pellter cymdeithasol. I wneud hynny'n bosibl, bydd pob un o'r cyngherddau yn rhyw 1 awr o hyd, heb egwyl, a bydd pob perfformiad yn digwydd ddwywaith (gyda'r un rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y ddau gyngerdd).

Oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, ni allen gynnig swyddfa docynnau wyneb yn wyneb eleni. Oherwydd na fydd lle i gynifer yn y gynudlleidfa, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.