CYNGERDD TEULU

Sad 17 Hyd, 11:00am
Ysgol Gyfun y Bont-faen

Wedi gohirio

Y Planedau

Mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn ymuno â Children’s Musical Adventures unwaith yn rhagor i gyflwyno strafagansa gerddorol ryngweithiol. Bydd plant tair oed a throsodd a’u teuluoedd yn mynd ar daith gerddorol i’r gofod, gan ddarganfod cerddoriaeth o waith enwog Holst Y Planedau, ac o fannau cerddorol arallfydol eraill rhyfeddol ac anghyffredin. Dylech ddisgwyl estroniaid a llongau gofod, yn ogystal â llu o wahanol offerynnau cerdd.

“Mae Children’s Musical Adventures yn dod â phlant a’u teuluoedd i gysylltiad â cherddorion proffesiynol a gweithdai a pherfformiadau o’r safon uchaf [...]. Rhaid i mi roi’r ganmoliaeth uchaf i’r unigolion sy’n rhan o’r cwmni a’r gwaith maen nhw’n ei wneud.” Nicola Benedetti CBE, Fiolinydd

Bydd tocynnau ar werth i Gymdeithas Cyfeillion yr Ŵyl o ddydd Sadwrn 8 Awst. Bydd tocynnau ar werth i'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 22 Awst.