ENSEMBLE FEINSTEIN

Nos Wener 1 Hydref 2021 - Cyngerdd 1 am 5pm a Cyngerdd 2 am 7:30pm
Oedolion £15/Plant a Myfyrwyr £1
Eglwys y Groes Sanctaidd

Recorder: Martin Feinstein
Violins: Miki Takahashi, Sarah Moffatt, Hazel Brooks, Karin Bjork
Viola: Jane Norman
Cello: Christopher Suckling
Bass: Kate Brooke
Harpsichord: Robin Bigwood

Unawdydd Recorder: Martin Feinstein
Unawdydd Fiolin: Miki Takahashi
Unawdydd Fiolin: Sarah Moffatt
Unawdydd Sielo: Christopher Suckling

Johann Sebastian Bach Concerto for 2 violins in D minor BWV 1043
Antonio Vivaldi Cello Concerto in B minor RV 424
Georg Philipp Telemann Recorder Concerto in C
Antonia Vivaldi Concerto for two violins and cello in D minor RV 565

Bydd un o ensembles cyfnod blaenllaw Ewrop, Ensemble Feinstein, yn dod i'r Bont-faen am y tro cyntaf. Nhw yw ensemble preswyl St Martin in the Fields, Llundain, a byddan nhw'n agor yr ŵyl â chonsierti cyffrous o gyfnod y baróc ar gyfer y fiolin, y sielo, yr harpsichord a'r recorder. 

“Tynnodd Martin Feinstein amrywiaeth cyfoethog o liw a soniaredd, oedd ar brydiau’n rhyfeddol, o’i chwaraewyr offerynnau cyfnod.” Fiona Maddocks, The Observer

“Roedd y chwarae’n llawn bywyd ac eglurder” The Guardian

Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 5 WEDI’U GWERTHU
Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 7.30 WEDI’U GWERTHU

Nodyn: Eleni, i sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus, bydd holl gyngherddau'r Ŵyl yn cael eu cynnal gan gadw pellter cymdeithasol. I wneud hynny'n bosibl, bydd pob un o'r cyngherddau yn rhyw 1 awr o hyd, heb egwyl, a bydd pob perfformiad yn digwydd ddwywaith (gyda'r un rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y ddau gyngerdd).

Oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, ni allen gynnig swyddfa docynnau wyneb yn wyneb eleni. Oherwydd na fydd lle i gynifer yn y gynudlleidfa, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.