PEDWARAWD PIATTI

Nos Wener 8 Hydref 2021 - Cyngerdd 1 am 5pm a Cyngerdd 2 am 7:30pm
Oedolion £15/Plant a Myfyrwyr £1
Yr Eglwys Unedig Rydd

Michael Trainor
Rebecca Chan
Tetsuumi Nagata
Jessie Ann Richardson

Felix Mendelssohn - String Quartet No.6 in F minor Op.80
Anton Dvorák – String Quartet ‘American’ No.12 in F major, Op.96

Bydd y grŵp hwn, sy'n un o bedwarawdau llinynnol ifanc mwyaf nodedig eu cenhedlaeth, ac a fu'n fuddugol yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Neuadd Wigmore i Bedwarawdau Llinynnol yn 2015, yn cyflwyno rhaglen gyferbyniol ar ffurf Pedwarawd stormus Mendelssohn, rhif 6 yn F leiaf, a Phedwarawd Llinynnol 'Americanaidd' llawen Dvorak, rhif 12 yn F fwyaf, Op.96.

“Amseriad i’r dim, cyfarwyddyd cerddorol hyderus… Cyffrous a mentrus, yn cymryd risgiau’n llwyddiannus dros ben… Arddull glasurol ddysgedig, hyder llawn mewn arwyddion dramatig” – St. Martin in the Fields Chamber Music Competition

Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 5 WEDI’U GWERTHU
Mae’r holl docynnau ar gyfer cyngerdd 7.30 WEDI’U GWERTHU

Nodyn: Eleni, i sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus, bydd holl gyngherddau'r Ŵyl yn cael eu cynnal gan gadw pellter cymdeithasol. I wneud hynny'n bosibl, bydd pob un o'r cyngherddau yn rhyw 1 awr o hyd, heb egwyl, a bydd pob perfformiad yn digwydd ddwywaith (gyda'r un rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y ddau gyngerdd).

Oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, ni allen gynnig swyddfa docynnau wyneb yn wyneb eleni. Oherwydd na fydd lle i gynifer yn y gynudlleidfa, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.