DATGANIAD ARTISTIAID IFANC

Nos Sul 10 Hydref 2021 - Cyngerdd 1 am 5pm a Cyngerdd 2 am 7:30pm
Oedolion £15/Plant a Myfyrwyr £1
Eglwys y Groes Sanctaidd

Noddir y cyngerdd hwn gan Glwb Rotari'r Bont-faen

Luke Jones – piano

Johann Sebastian Bach French Suite No.5 in G, BWV 816
Sarah Lianne Lewis Four Pieces for Piano (2021 Cowbridge Music Festival Commission)
Franz Liszt Sonata in B minor, S.178

Daw Luke Jones, y pianydd o Wrecsam a enillodd Ruban Glas Offerynnol yr Eisteddfod Genedlaethol a Medal Aur nodedig Coleg Cerdd Brenhinol y Gogledd, i'r Bont-faen yn Artist Ifanc yr Ŵyl yn 2021. Bydd ei raglen yn cynnwys gwaith comisiwn i'r Ŵyl gan Sarah Lianne Lewis, y cyfansoddwr o Fro Morgannwg, a Sonata cythryblus Liszt yn B leiaf.

 

Nodyn: Eleni, i sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn teimlo'n ddiogel ac yn gyfforddus, bydd holl gyngherddau'r Ŵyl yn cael eu cynnal gan gadw pellter cymdeithasol. I wneud hynny'n bosibl, bydd pob un o'r cyngherddau yn rhyw 1 awr o hyd, heb egwyl, a bydd pob perfformiad yn digwydd ddwywaith (gyda'r un rhaglen yn cael ei chyflwyno yn y ddau gyngerdd).

Oherwydd cyfyngiadau'r pandemig, ni allen gynnig swyddfa docynnau wyneb yn wyneb eleni. Oherwydd na fydd lle i gynifer yn y gynudlleidfa, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.