Tocynnau

Bydd tocynnau ar werth i Gymdeithas Cyfeillion yr Ŵyl o ddydd Sadwrn 8 Awst. Bydd tocynnau ar werth i'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 22 Awst, ac maent ar gael o: 

Prynu ar-lein

Pan fydd gwerthiannau'n agor byddwch yn gallu prynu tocynnau gan TicketSource trwy ddolen isod

Swyddfa Docynnau Gŵyl Gerdd y Bont-faen

Gwesty’r Bear, 63 Stryd Fawr, Y Bont-faen

Oriau agor: Dydd Llun (10am-1pm), dydd Mercher (10am-1pm), dydd Sadwrn (10am-1pm)

Cardiau credyd a debyd neu arian parod a sieciau.

Prynu dros y ffôn

Trwy wefan yr ŵyl neu dros y ffôn ar: 0333 666 4466
Cardiau credyd a debyd gyda ffi am archebu

Os na fydd yr holl docynnau ar gyfer cyngerdd wedi’u gwerthu, bydd tocynnau ar gael wrth y drws.

PARTNERIAID YR ŴYL