Seminar Cerddoriaeth Siambr – Cyngerdd II

Sul 9 Medi, 7:00pm
Eglwys y Groes Sanctaidd

Yn dilyn llwyddiant Seminar Cerddoriaeth Siambr gyntaf Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn 2017 rydym yn croesawu deg cerddor arall, yn chwaraewyr llinynol, clarinetydd, baswnydd, chwaraewr corn Ffrengig a phianydd, ar gyfer wythnos o ymarferion a pherfformiadau yn y Bont-faen. Bydd graddedigion diweddar o brif conservatoires y Deyrnas Unedig yn gweithio ochr yn ochr â cherddorion siambr blaenllaw i gyflwyno dau gyngerdd yn Eglwys y Groes Sanctaidd a phedwar cyngerdd mewn cartrefi gofal lleol, lle byddant yn perfformio gweithiau siambr llai cyfarwydd i linynnau a chwythbrennau, yn ogystal â rhai o gonglfeini’r repertoire.