Cyngerdd Seminar Cerddoriaeth Siambr Gŵyl Gerdd y Bont-faen II

Sul 10 Med, 7:00pm
Eglwys y Groes Sanctaidd, Y Bont-faen

Souvenir de Florence – Tchaikovsky

Pedwarawd Rhif 7 – Shostakovich

Soldier’s Tale – Stravinsky

Bydd menter newydd gyffrous yn cael ei lansio yn 2017: Seminar Cerddoriaeth Siambr Gŵyl Gerdd y Bont-faen. Bydd saith myfyriwr graddedig eithriadol yn ymuno â thri unawdydd Prydeinig o fri a cherddorion siambr ar gyfer sawl diwrnod o ymarferion dwys, gyda dau gyngerdd yn y Bont-faen yn dilyn.

Bydd tri fiolinydd, dau fiolydd, dau sielydd, un pianydd, un clarinetydd ac un chwaraewr corn Ffrengig yn cydweithio mewn gwahanol ffurfiannau, gan baratoi gweithiau llai cyfarwydd, yn ogystal â rhai o ffefrynnau’r repertoire cerddoriaeth siambr.

Oedolyn £12, Plentyn/Myfyriwr £1