DATGANIAD GAN JESS GILLAM

Gwe 6 Medi, 7:30pm
Ymlaen llaw £15 | O 5 Awst £17 | Plentyn/Myfyriwr £1
Eglwys y Groes Sanctaidd

Jess Gillam – sacsoffon
Zeynep Özsuca – piano

Fyddai dim modd agor degfed Gŵyl Gerdd y Bont-faen mewn modd mwy disglair. Rydym wrth ein bodd yn croesawu un o gerddorion ifanc mwyaf cyffrous y Deyrnas Unedig, Jess Gillam, a ddaeth yn enwog ar amrantiad ar ôl dod yn sacsoffonydd cyntaf erioed i gyrraedd rownd derfynol Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC yn 2016. Ers hynny, mae Jess wedi llofnodi contract recordio penodol gyda Decca, wedi rhoi perfformiad cofiadwy yn Noson Olaf y ‘Proms’, ac wedi ennill Gwobr ‘Classic Brit’. Rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu Jess i’r Bont-faen, ynghyd â’r pianydd Zeynep Özsuca, ar gyfer datganiad fydd yn cynnwys gweithiau gan Marcello, Williams, Ravel a Nyman.

Bydd tocynnau ar werth i Gymdeithas Cyfeillion yr Ŵyl o ddydd Llun 17 Mehefin | Bydd tocynnau ar werth i’r cyhoedd o ddydd Llun 1 Gorffennaf