DATGANIAD GAN LLŶR WILLIAMS

Sad 7 Medi, 7:30pm
Ymlaen llaw £15 | O 5 Awst £17 | Plentyn/Myfyriwr £1
Eglwys y Groes Sanctaidd

Chwe Amrywiad ar Thema yn F fwyaf, op.34 gan Beethoven
Davidsbündlertänze, op.6 gan Schumann
Ballade Rhif 2 yn B leiaf, S.171 gan Liszt
Ballade Rhif 3 yn A-meddalnod fwyaf, op.47 gan Chopin
3 Mazurka gan Chopin
Scherzo rhif 2, op.31 gan Chopin

Bydd Llŷr Williams, y pianydd gwych o Gymru, sy’n Artist Cyswllt i Ŵyl Gerdd y Bont-faen, yn nodi degfed pen-blwydd yr ŵyl â datganiad eithriadol fydd yn cynnwys gweithiau gan Schumann, Liszt a Chopin. Mae Llŷr yn cael ei edmygu’n fawr am ei ddeallusrwydd cerddorol dwfn a’i allu i ddehongli gweithiau mewn modd llawn mynegiant sy’n cyfathrebu llawer, ac yn ddiweddar mae wedi bod yn archwilio gweithiau olaf Schubert mewn cyfres o bum datganiad yng Nghaerdydd, yn ogystal â dychwelyd i Neuadd Wigmore, perfformio eto gyda’r Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, rhoi datganiad agoriadol Cyfres Ryngwladol Canolfan Southbank i’r Piano a pherfformio yng Nghanada am y tro cyntaf, yn Salle Bourgie, Montreal.