Eberle & Cohen

Iau 14 Med, 7:30pm
Eglwys y Groes Sanctaidd, y Bont-faen

Cyn perfformio Concerto Mendelssohn gyda Bernhard Haitink a Cherddorfa Symffoni Llundain, rydym ni’n croesawu Veronika Eberle i’r Bont-faen mewn rhaglen o gerddoriaeth Bach a Biber i’r fiolin a’r harpsicord gyda Jonathan Cohen.

Veronika Eberle yw un o’r fiolinyddion mwyaf neilltuol i ddod i’r amlwg yn yr Almaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Pan oedd hi’n ifanc iawn, tynnodd ei dawn eithriadol sylw rai o arweinyddion mwyaf blaenllaw’r byd a’r cerddorfeydd gorau, a dim ond 16 oed oedd hi pan gafodd gymeradwyaeth ryngwladol am ei pherfformiad o Concerto Beethoven i’r Fiolin gyda Syr Simon Rattle a Cherddorfa Ffilharmonig Berlin yng Ngŵyl y Pasg yn Salzburg yn 2006. Ers hynny mae hi wedi bod ar daith ledled y byd fel unawdydd gyda llawer o’r prif gerddorfeydd, ac yn y rhan fwyaf o brif wyliau Ewrop. Ymhlith perfformiadau Veronika yn Llundain yn y dyfodol bydd Datganiad Sbotolau Artist BBC Radio 3 fel rhan o ddathliadau tymor cyntaf Syr Simon Rattle fel Cyfarwyddwr Cerdd Cerddorfa Symffoni Llundain, a pherfformiad o Concerto Mendelssohn i’r Fiolin ym mis Hydref, y tro hwn gyda Bernard Haitink a Cherddorfa Symffoni Llundain.

Mae Jonathan Cohen wedi datblygu gyrfa ryfeddol iddo’i hun fel arweinydd, sielydd a chwaraewr allweddell. Mae Jonathan yn dwlu ar gerddoriaeth siambr, ond mae un mor gartrefol ym myd opera baróc a repertoire y symffonïau clasurol. Ef yw Cyfarwyddwr Artistig Arcangelo, un o ensembles Baróc mwyaf blaenllaw’r byd, ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Artistig ar Ŵyl Tetbury. Yn fwyaf diweddar fe’i penodwyd yn Gyfarwyddwr Cerdd ar Les Violons du Roy, grŵp yn Ninas Quebec sy’n arbenigo yng ngherddoriaeth yr 17eg a’r 18fed ganrif.

Oedolyn £15, Plentyn/Myfyriwr £1