Llŷr Williams ac Ensemble Nidum

Gwe 15 Med, 7:30pm
Eglwys y Groes Sanctaidd, y Bont-faen

Llŷr Williams – piano

Ensemble Nidum

Mae’n anrhydedd i Ŵyl Gerdd y Bont-faen groesawu Llŷr Williams yn Artist Preswyl cyntaf. I ddathlu dechrau’r cyfnod preswyl newydd hwn bydd y pianydd enwog o Gymru yn perfformio concerto K.414 Mozart a Waltziau J. Strauss (tr. Schoenberg, Berg a Webern) gydag Ensemble Nidum. I gynnal y cyswllt â Fiena, bydd yr ail hanner yn cynnwys Der Tod und das Mädchen (Angau a’r Forwyn) gan Schubert, mewn trefniant gan Mahler i ensemble llinynnau.

Daw Llŷr Williams, un o gewri cerddorol Cymru, o Bentrebychan yng Ngogledd Cymru, ac mae llawer yn ei edmygu am ei ddehongliadau dwys, llawn mynegiant. Mae wedi gweithio gyda cherddorfeydd blaenllaw ar draws y byd ac wedi ymddangos mewn gwyliau nodedig, gan gynnwys y Proms yn Llundain a Gŵyl Ryngwladol Caeredin. Mae Llŷr yn uchel ei barch am ei berfformiadau o waith Beethoven, ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau ei ail gylch cyflawn o sonatâu Beethoven, dros gyfnod o dri thymor yn Neuadd Wigmore a Choleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Mae hefyd yn adnabyddus fel cyfeilydd a cherddor siambr ac am ei recordiadau ar label Signum Classics. Mae’r diweddaraf o’r rhain, Wagner Without Words, sydd wedi derbyn clod gan y beirniaid, yn adlewyrchu ei berthynas agos â cherddoriaeth operatig.

Mae Ensemble Nidum yn dod cyfuno rhai o chwaraewyr llinynnau ifanc mwyaf disglair De Cymru a gwahanol rannau o’r byd, gan mai dau o’r sylfaenwyr oedd y fiolinydd Gwenllian Richards a’r sielydd Steffan Morris o Gastell-nedd. Maent i gyd yn chwarae mewn cerddorfeydd blaenllaw, gan gynnwys Cerddorfa Symffoni Llundain, Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl, y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, Cerddorfa Symffoni’r BBC a Cherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC. Mae Ensemble Nidum yn grŵp deinamig, amrywiol ac arloesol, ac yn credu’n angerddol mewn cyflwyno cerddoriaeth siambr i gynulleidfaoedd ledled y Deyrnas Unedig, gan berfformio cerddoriaeth sy’n amrywio o driawdau piano a phedwarawdau i weithiau cerddorfa siambr. Mae hefyd yn weithredol fel grŵp recordio, ac mae wedi gweithio gyda chantorion enwog megis Shan Cothi, Wynne Evans a Rebecca Evans.

Oedolyn £15, Plentyn/Myfyriwr £1