Septura

Sad 23 Med, 7:30pm
Eglwys y Groes Sanctaidd, y Bont-faen

Saith Bechod Marwol


Bydd gŵyl eleni’n cloi yn sŵn cerddoriaeth Rameau, Purcell, Bach, Handel, Ravel, Prokofiev a Rachmaninov. “Saith chwaraewr pres, saith darn, Saith Bechod Marwol. Mae’r ensemble pres nodedig Septura yn meddu ar y repertoire amrywiol angenrheidiol (ac efallai bod gan ei aelodau brofiad personol perthnasol) i bortreadu pob un o’r saith bechod.”


Mae Septura yn dod â chwaraewyr blaenllaw o Lundain ynghyd i ailddiffinio cerddoriaeth siambr i offerynnau pres trwy fynegiant sain unigryw y seithawd pres. Trwy greu casgliad o drawsgrifiadau, trefniannau a gweithiau comisiwn newydd ar gyfer y cyfuniad clasurol hwn, sy’n newydd sbon, nod Septura yw ail-gastio’r ensemble pres fel cyfrwng artistig o bwys. Mae’r grŵp yn Ensemble Preswyl yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain, ar hyn o bryd, ac mae’n recordio cyfres o 10 disg ar gyfer Naxos Records, gyda phob un ohonynt yn canolbwyntio ar gyfnod, genre a chyfres penodol o gyfansoddwyr, gan greu ‘hanes gwrthffeithiol’ ar gyfer cerddoriaeth siambr offerynnau pres.


Mae’r pedwar disg cyntaf yn y gyfres eisoes ar gael, ac fe’u disgrifiwyd fel a ganlyn: “brilliantly done” (Fiona Maddocks, The Observer), “dazzlingly polished” (Anna Picard, BBC Music Magazine) a “brass playing at its most exalted” (Robert Markow, Fanfare). Recordiwyd y pumed disg ym mis Tachwedd 2015, i’w ryddhau yn 2017.


Oedolyn £15, Plentyn/Myfyriwr £1