The King’s Singers

Gwe 8 Med, 7:30pm
Eglwys y Groes Sanctaidd, y Bont-faen

Mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn falch o groesawu grŵp byd-enwog The King’s Singers i agor yr ŵyl eleni, gyda rhaglen amrywiol a fydd yn cynnwys Lassus, Byrd a Brahms, yn ogystal â’u darnau enwog nodweddiadol mewn harmoni clòs.

Mae The King’s Singers wedi cael bri rhyngwladol am eu firtwosedd, eu hegni llawn bywyd a’u swyn, ac mae galw amdanynt ar draws y byd. Mae’r grŵp yn teithio yn Ewrop, Gogledd a De America, Asia ac Awstralasia, ac yn perfformio i gannoedd o filoedd o bobl bob tymor. Mae modd eu hadnabod ar unwaith o’u tonyddiaeth ddi-fai, eu hasiad lleisiol, eu geirio a’u hamseru manwl gywir. Mae The King’s Singers yn feistri ar ddarparu adloniant. Mae eu repertoire wedi esblygu nes cynnwys amrywiaeth digymar, gan gynnwys mwy na 200 o weithiau comisiwn gan gyfansoddwyr o fri megis Luciano Berio, György Ligeti, Syr James MacMillan, Krzysztof Penderecki, Toru Takemitsu, Syr John Tavener, Gabriela Lena Frank ac Eric Whitacre, ochr yn ochr â chasgliad sylweddol o drefniadau harmoni clòs, o weithiau jazz safonol i ganeuon poblogaidd y siartiau pop. Ym mis Mehefin 2017, bydd y grŵp yn cynnal Ysgol Haf gyntaf yn UDA ym Mhrifysgol DePauw, Indiana ac ym mis Gorffennaf 2017 byddant yn dychwelyd i gynnal 3edd Ysgol Haf yn y Deyrnas Unedig yn Royal Holloway (rhan o Brifysgol Llundain) lle maent hefyd yn Ensemble Preswyl. Pleidleisiwyd yn ddiweddar i’w cynnwys yn Neuadd Enwogion Gramophone, ac mae dwy Wobr Grammy®, adolygiadau ysgubol a chyngherddau heb un sedd wag yn cadarnhau bod The King’s Singers yn dal yn un o ensembles lleisiol gorau’r byd.

Oedolyn £18, Plentyn/Myfyriwr £1

  • Supported by