FRINGE 2019


Mer 11 Medi, 7:00pm
Cyfle i fwynhau pryd dau gwrs gyda jazz sipsiwn byw gan Ddeuawd Caley Groves.

Sad 14 Medi, 11:00am
Enillwyr a’r rhai ddaeth yn agos at y brig yng nghystadleuaeth Cerddoriaeth yn y Fro yn esgyn i’r llwyfan ar gyfer dathliad blynyddol yr ŵyl o ddoniau cerddorol ifanc Cymru...

Sad 14 Medi, 5:00pm
Bydd y delynores o’r Bont-faen, Marged Hall, yng nghwmni’r Delynores Frenhinol, Anne Denholm, yn rhoi datganiad o ddeuawdau...

Sad 14 Medi, 7:00pm
Cyfle i fwynhau pryd dau gwrs a jazz byw yng nghwmni Triawd Tom Berge...

Sul 15 Medi, 11:00am
Brecinio Sul arbennig untro yn Oscars, gyda jazz byw gan Ddeuawd Mark Fortnum...

Maw 17 Medi, 7:00pm
Dug Wellington Ymunwch â’r band Twmpath lleol, Thingumijigs, a byddwch yn barod i ddawnsio’n egnïol, neu eisteddwch nôl a mwynhau cerddoriaeth werin draddodiadol...

Sad 21 Medi, 2:30pm - 4:30pm
Dewch i glywed y côr meibion lleol, Côr Meibion y Machlud, a chael cyfle i godi’ch llais eich hun gyda help CânSing...