Llŷr Williams yn dod yn Artist Preswyl

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi mai Llŷr Williams fydd Artist Preswyl cyntaf Gŵyl Gerdd y Bont-faen. Mae’r pianydd enwog o Gymru, sydd eisoes wedi perfformio ddwywaith yn yr ŵyl, yn un o ffefrynnau cynulleidfa’r Bont-faen. Rydym yn edrych ymlaen, felly, at groesawu Llŷr yn ôl wrth iddo gychwyn ar ei Gyfnod Preswyl â pherfformiad concerto gydag Ensemble Nidum yn yr ŵyl eleni, a bydd yn ymddangos eto yn 2019 a 2021.