Noddwyr

Mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn ddiolchgar i’r noddwyr canlynol am eu cefnogaeth…

Prif Noddwyr

IQE

Richard H Powell and Partners

Noddwyr Cyngherddau

Bear Hotel

Savage and Gray

Harcourt Colour Print

Clwb Rotari’r Bont-faen

Noddwyr Cymunedol

Glamorgan Law

Trosiadau Twt

Cardiff Violins

Monmouthshire Building Society

Cowbridge Compost

Oscars

The Penny Farthing Cafe

Oxford Wines

Watts and Morgan

Cowbridge Guide

Os hoffech chi noddi Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn 2017, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am yr amrywiol becynnau y gallwn eu cynnig i noddwyr… info@cowbridgemusicfestival.co.uk

Mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn falch o fod wedi creu partneriaethau â’r sefydliadau cerddorol canlynol. Edrychwn ymlaen at gydweithio â nhw, gan gyfuno ein doniau i gyflawni mwy fyth yn ein cymuned.