Tocynnau

Gallwch brynu tocynnau mewn sawl ffordd…

1. Trwy ddilyn y ddolen isod (cardiau credyd a debyd yn unig – codir ffi fechan am archebu)

2. Drwy ffonio: 0333 666 4466 (cardiau credyd a debyd – codir ffi fechan am archebu)

3. Mae tocynnau ar gael o’r mannau canlynol…

David Barnes Cleaners, 35 Stryd Fawr y Bont-faen (arian parod a sieciau’n unig)

Pencerdd, 4 Rhodfa’r Orsaf, Penarth (arian parod a sieciau’n unig)

Nickelby’s Bookstore, 6 Pound Field Precinct, Llanilltud Fawr (arian parod a sieciau’n unig)

 

Prynu Tocynnau Nawr