Croeso i Ŵyl Gerdd y Bont-faen

Now Booking

Croeso i Ŵyl Gerdd y Bont-faen

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Now Booking

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Estyn Allan

Now Booking

Estyn Allan

Y Bont-faen

Now Booking

Y Bont-faen

CYHOEDDI RHAGLEN 2017!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi rhaglen wythfed Gŵyl Gerdd y Bont-faen, a gynhelir o’r 8fed i’r 23ain o Fedi 2017.

Byddwn ni’n cynnal cyfanswm o dri chyngerdd ar ddeg, a fydd yn cynnwys grŵp lleisiol bydenwog, pedwar cyngerdd cerddoriaeth siambr, cerddoriaeth werin Geltaidd, dau gyngerdd jazz, datganiad o ganeuon ac un o ensembles pres gorau’r Deyrnas Unedig. I gwblhau’r rhaglen bydd dau gyngerdd prynhawn gan rai o gerddorion ifanc mwyaf dawnus De Cymru a Chyngerdd Teulu.

Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gallu ymuno â ni i fwynhau pythefnos sy’n sicr o fod yn llawn cerddoriaeth aruchel.

Sylwch, os gwelwch yn dda, y bydd y tocynnau ar werth o’r 1af o Orffennaf.

AM YR ŴYL

YMUNWCH A'N ELIST

PARTNERIAID YR ŴYL