Croeso i Ŵyl Gerdd y Bont-faen

Now Booking

Croeso i Ŵyl Gerdd y Bont-faen

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Now Booking

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Estyn Allan

Now Booking

Estyn Allan

Y Bont-faen

Now Booking

Y Bont-faen

Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2018

CYHOEDDI RHAGLEN 2018

Pleser yw cadarnhau y bydd Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2018 yn cael ei chynnal o 7-22 Medi, gyda rhaglen fywiog o fwy nag ugain o ddigwyddiadau. Ymhlith yr artistiaid eleni bydd y soprano enwog o Gymru, Elin Manahan Thomas, un o berfformwyr mwyaf cyffrous y byd ar y gitâr, Miloš Karadaglić a’r lleisydd jazz o fri, Jacqui Dankworth, yn ogystal â llawer o ffefrynnau eraill yr ŵyl a sêr sy’n dod i’r amlwg yn y byd clasurol, y byd jazz a’r byd gwerin.

Yn ogystal â’r prif gyngherddau gyda’r hwyr, rydyn ni’n edrych ymlaen at ein Seminar Cerddoriaeth Siambr flynyddol, y Cyngerdd Teulu poblogaidd, sawl cyngerdd mewn cartrefi gofal a phum diwrnod llawn o weithdai a chyngherddau mewn ysgolion.

Bydd y cyfleoedd cynnar i brynu tocynnau yn cychwyn ar 2 Gorffennaf.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld ym mis Medi!

AM YR ŴYL

YMUNWCH A'N E-LIST

PARTNERIAID YR ŴYL