Cerddorion o fri rhyngwladol

Now Booking

Cerddorion o fri rhyngwladol

Cerddorion jazz a gwerin blaenllaw

Now Booking

Cerddorion jazz a gwerin blaenllaw

Cyd-destun pictwresg

Now Booking

Cyd-destun pictwresg

Lleoliadau agos atoch

Now Booking

Lleoliadau agos atoch

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Now Booking

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Rhaglen helaeth o estyn allan

Now Booking

Rhaglen helaeth o estyn allan

Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2019

Croeso i Ŵyl Gerdd y Bont-faen

Ers degawd cyfan mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen wedi dod â rhai o gerddorion gorau’r byd i’r hen dref farchnad bictwresg yng nghanol Bro Morgannwg. Yn ystod y cyfnod hwnnw mae’r ŵyl wedi dod yn enwog, nid yn unig am ansawdd eithriadol y cyngherddau, ond am ei rhaglen helaeth ac arloesol o estyn allan, ac am ddarparu llwyfan i gannoedd o gerddorion ifanc.

I ddathlu’r garreg filltir bwysig hon, mae rhaglen 2019 mor fentrus a chyffrous ag erioed, a bydd mwy na thri deg o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ar hyd pythefnos canol Medi.

Sylwch y bydd tocynnau ar werth i aelodau o Gymdeithas Cyfeillion yr Ŵyl o 17 Mehefin, ac y bydd gwerthiant cyffredinol y tocynnau yn agor ar 1af Gorffennaf.

Diolch am ymweld â’n safle – rydym ni’n gobeithio eich gweld chi ym mis Medi ar gyfer profiad sy’n addo bod yn ddathliad cerddorol gwych.

AM YR ŴYL

YMUNWCH A'N E-LIST

PARTNERIAID YR ŴYL