Cerddorion o fri rhyngwladol

Now Booking

Cerddorion o fri rhyngwladol

Lleoliadau agos atoch

Now Booking

Lleoliadau agos atoch

Rhaglen helaeth o estyn allan

Now Booking

Rhaglen helaeth o estyn allan

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Now Booking

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2020

Annwyl gynulleidfaoedd, cerddorion, cyfeillion a noddwyr Gŵyl Gerdd y Bont-faen,

Gobeithio eich bod chi i gyd mewn iechyd da yn y cyfnod anodd hwn. Fyddwch chi ddim yn synnu i glywed ein bod ni'n methu cyflwyno'r rhaglen o gyngherddau roedden ni wedi'u cynllunio'n wreiddiol.

Roedden ni wedi bod yn edrych ymlaen yn fawr at gychwyn yr ail ddegawd gyda detholiad cyffrous arall o artistiaid, a byddai canslo'r ŵyl gyfan wedi achosi siom aruthrol i bawb.

Mae'r ffaith bod rhaid gwneud y cyhoeddiad hwn yn peri tristwch mawr i ni, ond rydyn ni'n edrych ymlaen at y dydd pan gawn ddod at ein gilydd eto i fwynhau perfformiadau byw o gerddoriaeth wych.

Gyda'n dymuniadau gorau,

Tîm Gŵyl Gerdd y Bont-faen

AM YR ŴYL

YMUNWCH A'N E-LIST

PARTNERIAID YR ŴYL