Cerddorion o fri rhyngwladol

Now Booking

Cerddorion o fri rhyngwladol

Lleoliadau agos atoch

Now Booking

Lleoliadau agos atoch

Rhaglen helaeth o estyn allan

Now Booking

Rhaglen helaeth o estyn allan

Ein noddwr - Nicola Benedetti CBE

Now Booking

Ein noddwr - Nicola Benedetti CBE

Croeso i Ŵyl Gerdd y Bont-faen

Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2022

Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2022 yn addo cynnig cyfres wych o gyngherddau a digwyddiadau, a bydd yr Ŵyl yn cynnwys cyfuniad nodweddiadol o gerddoriaeth glasurol, werin, jazz a mwy. Bydd rhaglen eleni yn gwneud cymuned leol y Bont-faen yn ganolog i’r Ŵyl, ac rydym ni’n methu aros i rannu ein cynlluniau gyda chi cyn hir. Bydd cyhoeddiad pellach ynghylch rhaglen Gŵyl 2022 a’r gweithgareddau Ar y Cyrion yn dilyn yn fuan.

Gyda'n dymuniadau gorau,

Tîm Gŵyl Gerdd y Bont-faen

AM YR ŴYL

YMUNWCH A'N E-LIST

PARTNERIAID YR ŴYL