Cerddorion o fri rhyngwladol

Now Booking

Cerddorion o fri rhyngwladol

Lleoliadau agos atoch

Now Booking

Lleoliadau agos atoch

Rhaglen helaeth o estyn allan

Now Booking

Rhaglen helaeth o estyn allan

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Now Booking

Ein noddwr - Nicola Benedetti 

Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2020

Cyhoeddi Prif Raglen 2020 

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi rhaglen prif ddigwyddiadau eleni. (Bydd y rhaglenni ar y Cyrion ac Estyn Allan yn dilyn ym mis Gorffennaf.) Wrth i ni gymryd ein camau cyntaf i mewn i ail ddegawd yr ŵyl, rydym yn fwy penderfynol fyth o gyflawni ein huchelgais, sef dod â rhai o berfformwyr gorau’r byd i’r Bont-faen, ysbrydoli mwy o bobl i ymwneud â cherddoriaeth, arddangos doniau ifanc a dod â budd i bob rhan o’r gymuned.

Oherwydd y pandemig ar hyn o bryd, fodd bynnag, fel sefydliadau diwylliannol eraill, cawn ein hunain mewn sefyllfa eithriadol o anodd ac ansicr. Rydym wedi penderfynu parhau'n optimistaidd, ac felly rydym yn cyhoeddi ein rhaglen yn unol â'r bwriad gwreiddiol. Byddwn ni'n parhau i fonitro'r sefyllfa, ac yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau mae'n rhaid i ni eu gwneud i'n cynlluniau.

Dymunwn iechyd a chryfder i'n holl gynulleidfaoedd, cerddorion, cyfeillion a noddwyr ar yr adeg anodd hon. Rydym ni'n gweld gymaint o eisiau cerddoriaeth fyw, ac yn gobeithio'n fawr y cawn gwrdd eto ym mis Hydref ar gyfer dathliad cerddorol arall gwych yma yng nghalon Bro Morgannwg.

AM YR ŴYL

YMUNWCH A'N E-LIST

PARTNERIAID YR ŴYL