AMDANOM NI

Lansiwyd Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn 2010, ac mae wedi ennill ei phlwyf ymhlith gwyliau cerddorol mwyaf cyffrous Cymru, gan gynnig cerddoriaeth glasurol, jazz a cherddoriaeth werin ar lefel ryngwladol i gymuned y Bont-faen a’r tu hwnt. Mae’r Ŵyl yng ngofal Cyfarwyddwyr Artistig, Gweinyddydd a bwrdd o ymddiriedolwyr, ac mae’n elusen gofrestredig, sy’n cael ei chydnabod a’i hariannu gan Gyngor y Celfyddydau am ei rhagoriaeth gerddorol. Ers 2014 mae’n falch o gael cymeradwyaeth y fiolinydd Nicola Benedetti CBE, Noddwr yr Ŵyl, ac yn 2017 daeth y pianydd enwog o Gymru, Llŷr Williams, yn Artist Cyswllt yr Ŵyl.

Cenhadaeth

  • Dod â rhagoriaeth artistig ryngwladol i gymuned y Bont-faen
  • Ysbrydoli, addysgu a herio’r genhedlaeth nesaf o gerddorion a selogion cerddoriaeth
  • Creu cyfleoedd ar gyfer cerddorion ifanc dawnus
  • Gwneud cerddoriaeth glasurol yn hygyrch i bawb a chwalu ei delwedd elitaidd ganfyddedig
  • Bod o fudd i’r gymuned a rhoi’r Bont-faen ar y map diwylliannol ym Mhrydain Fawr

Cynhelir yr ŵyl ddechrau’r hydref, wedi i wyliau’r haf ddod i ben a phan fo pawb wedi dychwelyd i’r gwaith ac i’r ysgol, sy’n adeg dda i rai o gerddorion gorau Cymru a gweddill Ewrop ymweld â’r Bont-faen i oleuo ein bywydau â phythefnos o gerddoriaeth o’r radd flaenaf!

Mae’r Ŵyl yn diolch i haelioni nifer o ymddiriedolaethau elusennol am ei llwyddiant, ac yn arbennig i gefnogaeth barhaus Cyngor y Celfyddydau. Gyda chefnogaeth deyrngar busnesau lleol, Cymdeithas Cyfeillion yr Ŵyl a Chlwb Rotari’r Bont-faen, yn ogystal ag aelodau brwd dirifedi o’r gynulleidfa a gwirfoddolwyr, mae’r Ŵyl yn mynd o nerth i nerth. O gyfres o dri chyngerdd mewn wythnos, mae wedi datblygu’n bythefnos o bron 30 o ddigwyddiadau, gyda gweithgareddau bywiog ar y Cyrion a Rhaglen Estyn Allan.

Un o’n nodau pennaf yw sicrhau bod cerddoriaeth glasurol o fri yn gwbl hygyrch, yn hawdd ei mwynhau ac yn codi’r gynulleidfa i’r uchelfannau, heb fod byth yn ‘uchel-ael’ nac yn elitaidd. P’un a ydych chi wedi arfer mynd i gyngherddau neu’n gwbl ddibrofiad, cewch groeso cynnes bob amser yng Ngŵyl Gerdd y Bont-faen!