Gwybodaeth Gyffredinol

Sefydlwyd Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn 2010 gan Mary Elliott-Rose a Sam Edwards. Fe welson nhw fod ein tref, oedd ag eglwys ganoloesol hardd a chymuned hyfyw, yn lleoliad delfrydol ar gyfer menter o’r fath, ac roedden nhw’n teimlo y byddai gŵyl o’r gerddoriaeth siambr, leisiol ac offerynnol orau yn gaffaeliad gwych i’w bywyd cerddorol.

Mae’n cael ei chynnal yn gynnar yn yr hydref pan fo’r gwyliau wedi dod i ben, ac rydym wedi dychwelyd i’r gwaith a’r ysgol, adeg dda i rai o gerddorion gorau Cymru a gweddill Ewrop ymweld â’r Bont-faen i oleuo ein bywydau â phythefnos o gerddoriaeth ddi-ail.

Mae’r ŵyl yn ddyledus am ei llwyddiant i haelioni nifer o ymddiriedolaethau elusennol, ac yn arbennig i gefnogaeth barhaus Cyngor Celfyddydau Cymru. Gyda chefnogaeth deyrngar busnesau lleol, Cymdeithas Cyfeillion yr Ŵyl a Chlwb Rotari’r Bont-faen, yn ogystal â llu o aelodau brwd o’n cynulleidfaoedd, rydym ni’n mynd o nerth i nerth. O ŵyl lle cynhelid tri chyngerdd mewn wythnos, rydym wedi datblygu’n bythefnos o gerddoriaeth sydd, er ei bod yn dal i bwysleisio goreuon y byd clasurol, bellach yn cynnwys cerddoriaeth werin a jazz, dosbarthiadau meistr i fyfyrwyr ac, wrth gwrs, ein Rhaglen Allgymorth Cymunedol lwyddiannus dros ben. Bob blwyddyn rydym ni’n cyflwyno rhywbeth newydd, ac mae ein gorwelion yn ehangu’n barhaus.

Un o’r nodau sydd agosaf at ein calon yw sicrhau bod cerddoriaeth glasurol wych yn gwbl hygyrch, yn ddifyr, ac yn rhoi boddhad, heb fod yn ‘uchel-ael’ nac elitaidd. Rydym yn sicrhau bod ein cyngherddau bob amser yn fannau croesawgar – achlysuron i ffrindiau gwrdd â’i gilydd, mwynhau cerddoriaeth o’r radd flaenaf, a sgwrsio dros wydraid o win yn yr egwyl. Mae naws anffurfiol ein prif leoliad, Eglwys y Groes Sanctaidd, yn golygu ei bod hi’n hawdd dileu unrhyw rwystr sy’n gwahanu’r gynulleidfa a’r perfformwyr.

Daeth yr ŵyl yn elusen gofrestredig yn 2011 ac mae bellach yng ngofal chwech o ymddiriedolwyr, gyda chymorth nifer o wirfoddolwyr ymroddedig. Ers y cychwyn cyntaf, mae Andrew Elliott, Eluned Pierce, Tessa Shellens a Iolo Whelan wedi ymuno â Mary a Sam, ac yn 2021 mae Rosalind Ventris a Joseph Fort wedi cael eu penodi’n Gyfarwyddwyr Artistig newydd yr ŵyl. Mae pawb ohonynt yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r ŵyl nesaf.