CWCIS

Fel y rhan fwyaf o wefannau, rydym ni’n defnyddio cwcis ar ein safle i wella profiad y defnyddiwr. Mae’r rhain yn cynnwys, er enghraifft, cwcis dadansoddeg sy’n dweud wrthyn ni sut mae pobl yn defnyddio’r safle, i’n helpu i wella’r wybodaeth rydym ni’n ei darparu. Os ydych chi am ddiffodd y cwcis, dylech fod yn ymwybodol y gallai hynny olygu na fyddwch yn gallu defnyddio rhai agweddau ar y wefan yn llawn.

Sut mae analluogi cwcis

Internet Explorer 9.0+
I atal cwcis newydd rhag cael eu gosod

Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen
Cliciwch ar 'Internet Options'
Cliciwch ar y tab 'Privacy' ar y brig
Symudwch y llithrwr i fyny i'r botwm 'Block All Cookies'

I ddileu cwcis sydd eisoes ar waith

Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen
Cliciwch ar 'Internet Options'
Cliciwch ar y tab 'General' a dalai fod o dan 'Browsing History' a chliciwch ar 'Delete'

Internet Explorer 8.0+
I atal cwcis newydd rhag cael eu gosod

Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen
Cliciwch ar 'Internet Options'
Cliciwch ar y tab 'Privacy' ar y brig
Cliciwch ar 'Sites'
Dylai ffenestr newydd agor, o'r enw 'Per Site Privacy Actions'
Teipiwch URL y safle yn y bwlch 'Address of Website' a chlicio ar 'Block'

I ddileu cwcis sydd eisoes ar waith

Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen
Cliciwch ar 'Internet Options'
Cliciwch ar y tab 'Privacy' ar y brig
Cliciwch ar 'Sites'
Dylai ffenestr newydd agor, o'r enw 'Per Site Privacy Actions'
O dan y bwlch 'Managed Websites' dylai fod rhestr o'r holl wefannau rydych chi wedi ymweld â nhw
I ddileu'r holl gwcis cliciwch ar y botwm 'Remove All'

FireFox 20+, 30+, 40+
I atal cwcis newydd rhag cael eu gosod

Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen
Cliciwch ar 'Options'
Cliciwch ar y tab 'Privacy'
Analluogwch y blwch sy'n dweud 'Accept Cookies from Sites'

I ddileu cwcis sydd eisoes ar waith

Ewch i 'Tools' ar y bar dewislen
Cliciwch ar 'Options'
Cliciwch ar y tab 'Privacy'
Cliciwch ar 'Clear Now'
Dewiswch 'Cookies'
Cliciwch ar 'Clear Private Data Now'

Google Chrome
I atal cwcis newydd rhag cael eu gosod

Cliciwch ar yr eicon scanner ar ochr dde uchaf y porwr
Cliciwch ar 'Options'
Cliciwch ar 'Under the Bonnet' (y Deyrnas Unedig) / 'Under the Hood' (yr Unol Daleithiau)
Cliciwch ar y botwm 'Content Settings' yn yr adran 'Privacy'
Gofalwch fod 'Allow Local Data to be Set' wedi'i ddewis
Dewiswch 'Block Sites from Setting any Data'

I ddileu cwcis sydd eisoes ar waith

Cliciwch ar yr eicon scanner ar ochr dde uchaf y porwr
Cliciwch ar 'Options'
Cliciwch ar 'Under the Bonnet' (y Deyrnas Unedig) / 'Under the Hood' (yr Unol Daleithiau)
Cliciwch ar y botwm 'Content Settings' yn yr adran 'Privacy'
Cliciwch ar y botwm 'Clear Browsing Data'

Safari
I atal cwcis newydd rhag cael eu gosod a dileu cwcis sydd eisoes ar waith

Ewch i ddewislen Safari (icon ar ochr dde uchaf y porwr) a dewis 'Preferences'
Yn y ffenest naid fydd yn ymddangos, dewiswch yr eicon Diogelwch (closing clap)
O dan 'Accept Cookies', dewiswch y botwm 'Never'