Ein Noddwr

Mae’n anrhydedd i ni mai Nicola Benedetti MBE, y fiolinydd o fri rhyngwladol, yw Noddwr Gŵyl Gerdd y Bont-faen. Daeth Nicola i gysylltiad â’r ŵyl am y tro cyntaf yn 2011, pan roddodd ddatganiad bythgofiadwy gyda’r pianydd Alexei Grynyuk yn Neuadd Bradenstoke. Bryd hynny, dim ond yn ei hail flwyddyn yr oedd yr ŵyl, a bu hi’n canmol y llwyddiant cynnar. Dair blynedd yn ddiweddarach, i nodi 5 mlynedd, bu’n ddigon caredig i addo ei chefnogaeth a’i chymeradwyaeth. Mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn rhannu ei nod o roi cyfleoedd cerddorol i blant, a meithrin doniau ifanc. Mae’r gwaith addysgol uchel ei barch y mae hi’n ei wneud yn yr Alban, ei mamwlad, ac ar draws y byd, yn enghraifft sy’n ysbrydoli o’r hyn y gellir ei gyflawni.

Rhai ffeithiau am Nicola…

Nicola Benedetti yw un o fiolinyddion amlycaf ei chenhedlaeth. Mae ei gallu i hudo cynulleidfaoedd â’i natur gerddorol gynhenid a’i phresenoldeb deinamig, ynghyd â’i hatyniad cyffredinol fel llysgennad proffil uchel i gerddoriaeth glasurol, wedi ei gwneud hi’n un o artistiaid clasurol mwyaf dylanwadol ein dydd.

Elfen greiddiol o’i gyrfa yw perfformiadau consierto, ac mae mawr alw am Nicola gyda cherddorfeydd ac arweinyddion blaenllaw ar draws y byd. Ymhlith ei pherfformiadau diweddar a’r rhai sydd i ddod mae gwaith gyda Cherddorfa Symffoni Llundain, Orchestra del Teatro La Fenice, Cerddorfa Radio Frankfurt, WDR Cologne, Camerata Salzburg, Cerddorfa Siambr Radio’r Iseldiroedd, Cerddorfa Philadelphia, Cerddorfa Symffoni San Francisco, Cerddorfa Symffoni Genedlaethol Washington D.C, Cerddorfa Symffoni Dallas, Cerddorfa Symffoni Cincinnati, a Cherddorfa Symffoni Pittsburgh, ymhlith eraill.

Mae Nicola yn gwbl ymroddedig i addysg gerddorol a datblygu doniau ifanc, ac mae hi wedi creu cysylltiadau â sefydliadau addysg sy’n cynnwys ysgolion, colegau cerdd ac awdurdodau lleol. Mae Nicola wrth ei bodd yn ei gwaith fel aelod o’r bwrdd ac athro ym mhrosiect Big Noise yr Alban, lle mae hi’n annog pobl ifanc i roi cynnig ar gerddoriaeth a gweithio’n galed yn y maes. Mae hi’n parhau i roi’r neges hon ar led mewn ymweliadau ag ysgolion a dosbarthiadau meistr, nid yn yr Alban yn unig, ond ar draws y byd.

Nicola enillodd gategori’r Artist Benyw Gorau yng ngwobrau BRIT Clasurol 2013, ac mae hi’n recordio i Decca (Universal Music) yn unig. Mae ei recordiad diweddaraf, The Silver Violin, yn arbennig o enwog am lwyddo i gyrraedd safle 30 yn siartiau pop y Deyrnas Unedig ar yr un pryd ag yr oedd ar frig y siartiau clasurol. Mae ei chwe recordiad blaenorol gyda Universal/Deutsche Grammophon yn cynnwys catalog amrywiol o wahanol repertoire, o’r Baróc Eidalaidd i’n dyddiau ni.

Yn ddiweddar, gwnaed Nicola yn MBE yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd 2013, i gydnabod ei gyrfa gerddorol ryngwladol a hefyd ei gwaith gydag elusennau cerdd ar draws y Deyrnas Unedig.