CEFNOGAETH

Mae Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn ddiolchgar iawn i’r noddwyr canlynol...

Arts Council of Wales Lottery Funding 
Foyle Foundation 
Sugarbush Trust
Fenton Arts Trust
Waterloo Foundation
Arts and Business Cymru – Culture Step

Mary Homfray Charitable Trust
Simon Gibson Charitable Trust
Cowbridge with Llanblethian Town Council
Cowbridge Institute Educational Trust

Prif Noddwyr
Richard H Powell and Partners
IQE

Noddwyr Cyngherddau
Savage and Gray Design
Harcourt Colour Print
Trosiadau Twt
Town and Country Collective
The Rotary Club of Cowbridge

Noddwyr Cymunedol
Into-it Accounting
JCP Solicitors
Cardiff Violins
Watts and Morgan
Cowbridge Compost
Monmouthshire Building Society
Oxford Wines

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn noddi Gŵyl Gerdd y Bont-faen 2021, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein hamrywiol becynnau nawdd: info@cowbridgemusicfestival.co.uk