Rhaglen estyn allan i'r Gymuned

Mae rhoi cyfle i blant brofi cerddoriaeth glasurol o'r radd flaenaf wedi bod yn rhan annatod o'r Ŵyl ers y cychwyn, ac mewn cyfnod o ddeng mlynedd mae mwy nag 8000 o blant mewn mwy nag ugain o ysgolion wedi elwa o weithdai a chyngherddau estyn allan Gŵyl Gerdd y Bont-faen. Mae'r rhaglen, a gynigir yn ddi-dâl, yn ehangu bob blwyddyn i gynnwys cynifer o ysgolion â phosibl ym mhob rhan o'r Fro, Pen-y-Bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.

Os oes gan eich ysgol chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o hyn yn y dyfodol, mae croeso i chi gysylltu â ni: info@cowbridgemusicfestival.co.uk

Yn 2021 daeth tîm gwych Children’s Musical Adventures yn ôl i roi gweithdai mewn ysgolion cynradd lleol a buon nhw’n perfformio’u Cyngerdd Teulu, sydd bob amser yn boblogaidd. Hefyd bu’r Cyfarwyddwr Artistig Rosalind Ventris yn cynnal gweithdai yn Ysgol Gyfun y Bont-faen, gerllaw.

 

PARTNERIAID YR ŴYL