Gŵyl Gerdd y Bont-faen yn cyhoeddi bod Cyfarwyddwyr Artistig newydd wedi’u penodi

Mae Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Gŵyl Gerdd y Bont-faen, Mary Elliott-Rose, yn cyhoeddi mai Rosalind Ventris a Joseph Fort fydd Cyfarwyddwyr Artistig newydd yr Ŵyl. Bydd y pâr priod hwn yn adeiladu ar lwyddiant y deng mlynedd diwethaf, lle gwelwyd artistiaid o’r radd flaenaf yn dod i’r Bont-faen fel rhan o’r Ŵyl, yn eu plith Nicola Benedetti, Jacqui Dankworth, Pedwarawd Doric, Stile Antico, Tenebrae, Elin Manahan Thomas a Maya Youssef. Bydd Rosalind a Joseph yn arwain yr Ŵyl ag egni a gweledigaeth artistig fentrus, ac yn parhau i gyrchu at y nod o ddod ag artistiaid rhyngwladol rhagorol i’r Bont-faen, ysbrydoli ac addysgu’r genhedlaeth nesaf o gerddorion ifanc, a hyrwyddo cyngherddau sy’n ychwanegu at bleserau bywyd i bawb yn y gymuned a’r tu hwnt. Wrth i gerddoriaeth fyw ddychwelyd, mae 2021 yn addo cynnig cyfres wych o gyngherddau a digwyddiadau, a bydd yr Ŵyl yn cynnwys cyfuniad nodweddiadol o gerddoriaeth glasurol, werin, jazz a mwy. Os byddwn ni’n dal o dan gyfyngiadau, mae’r Ŵyl wedi cynllunio cyfres gadarn o fesurau fydd yn sicrhau bod selogion cerddoriaeth yn dal i fedru mwynhau rhaglen gyfoethog eleni.

I ddarllen y datganiad i'r wasg a chael gwybod mwy am Rosalind a Joseph, cliciwch yma.

Ebrill 2021