Rhwng Daear a Môr – Trio Anima

Nos Fercher 20 Medi, 7pm

Bydd yr ensemble ffliwt, fiola a thelyn o fri, Trio Anima, yn dychwelyd i’r Bont-faen am yr eildro, ar ôl dod yma am y tro cyntaf yn 2016.

Bydd eu perfformiad yn cynnwys gweithiau o’u halbwm cyntaf, ‘Rhwng Daear a Môr’, ochr yn ochr â Sonate hiraethus diamser Debussy.


Ffliwt – Matthew Featherstone

Fiola – Rosalind Ventris

Telyn – Anneke Hodnett

Programme / Rhaglen

Arnold Bax  (1883-1953)

Elegiac Trio

Sally Beamish (1956-)

Between Earth and Sea 

John Dowland (1563-1626)

Flow, my tears

Nathan James Dearden (1992-)

Ayre 

Hilary Tann (1947-2023)

From the Song of Amergin

Cyfwng

Claude Debussy (1862-1918)

Syrinx

William Alwyn (1905-85)

Naiades

Debussy

Sonate 

Gwybodaeth allweddol

Dates

Nos Fercher 20 Medi, 7pm

Pricing

£15 seddau blaen / £12 cweiriau’r gangell / £1 plant a myfyrwyr

In Categories
Cyngherddau
Location
Holy Cross Church

Eglwys y Groes Sanctaidd

The Church of the Holy Cross is a medieval church in Cowbridge in the Vale of Glamorgan, south Wales. Initially a chapel of ease to Church of St John the Baptist, Llanblethian of Cowbridge as a medieval market town. Believed to have been built in the 13th century, the church has an unusual tower design.

Yn ôl i'r Holl Ddigwyddiadau
^
cyWelsh