Cyrraedd y Bont-faen

 YN Y CAR

Teithio i’r gorllewin o’r M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 33 ac ymuno â’r lôn ddeuol ar unwaith. Ar ôl 2 filltir, cymerwch y gyffordd gyntaf, gan ddilyn arwydd ‘Y Barri’. Wrth y cylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa, am ‘Y Bont-faen/yr A48’. Dilynwch yr A48 am ryw 8 milltir (gan fynd trwy Sain Nicolas a Thresimwn). Nesaf, cymerwch y ffordd lle ceir arwydd am ‘Y Bont-faen’. Wrth y goleuadau traffig, ewch yn syth ymlaen i Stryd Fawr y Bont-faen.

Teithio i’r dwyrain o’r M4

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 35, gan ddilyn arwydd ‘Pen-y-bont a Phencoed’. Ewch o amgylch y cylchfan, o dan y draffordd, a chymryd allanfa ‘Pen-y-bont’. Teithiwch i lawr y lôn ddeuol am ryw 2 filltir, ac yna, wrth y cylchfan cyntaf, cymerwch yr ail allanfa i gyfeiriad Pen-y-bont. Ewch ymlaen ar hyd y lôn gerbydau nes i chi gyrraedd cylchfan arall; cymerwch yr allanfa gyntaf am yr A48 Caerdydd/y Bont-faen, a theithio am 5 milltir nes i chi weld yr arwydd am y Bont-faen. Ewch ymlaen i Stryd Fawr y Bont-faen.

Ar y trên

Dim ond 6 milltir o’r Bont-faen yw Gorsaf Pen-y-bont ar Ogwr; fel arall mae Gorsaf Caerdydd Canolog 25 munud i ffwrdd yn y car. Mae’r ddwy orsaf ar y lein o Abertawe i Lundain (gellir cael tocynnau o (www.firstgreatwestern.co.uk). Mae tacsis ar gael yn y gorsafoedd, neu gallwch fynd ar y bws X2 naill ai o Ben-y-bont neu o Gaerdydd i’r Bont-faen. I gael manylion llawn am gludiant lleol, gan gynnwys amserlenni, ewch i Traveline Cymru.

Ar y bws

I weld amserlenni’r X2 ewch iTraveline Cymru. Bydd eu cyfleuster ‘Cynllunio taith’ yn rhoi manylion llawn i chi.